Skip to main content

Doklad na zakrytom zasedanii XX S'€ezda KPSS : o kul€™te lichnosti i ego posledstviiakh


Published 1959
SHOW MORE


Khrushchevs "Secret speech" denouncing Stalin. See below for details. DK268.S8


Publisher Moskva : Gos. izd-vo polit. lit-ry,
Year 1959
Language Russian
Book contributor dudeman5685
Collection folkscanomy_politics; folkscanomy; additional_collections

Reviews

Reviewer: dudeman5685 - - February 18, 2010
Subject: The mysterious pamphlet
OK...stay with me for this one. A couple of weeks ago I decided to upload some Khrushchev material in Russian, the native language since, after all, people in the Russian speaking world have access to IA as well.

When I contacted Sergei Khrushchev to get permission I gave him the information on a brief 1939 pamphlet that I had already, I decided to throw in another pamphlet, so as not to bother him again. I quickly looked up worldcat and saw the title for this. One doesn't have to be fluent in Russian to see it refers to "A Report to the 20th CPSU Congress: on the cult of the personality and its consequences."

He wrote me back, giving me permission to upload the 1939 report on livestock (which he called "uninteresting") but said that the secret speech could not have been printed in Russian, in Moscow, in 1959. It wasn't allowed to be published in Russia until the late 1980s during the Glasnost period.

Thinking I had made a mistake I when back to UT found it and e-mailed a scan of the title page to Khrushchev. Later I examined the pamphlet in detail, and this fell out

http://www.archive.org/details/StalinSpeechInset

My Russian is imperfect, but it appears to be a leaflet of a Soviet era dissident or emigre group called the Naroda-Trudoia Souiz - the Popular Workers Union, or something to that effect. It ends with slogans like "Down with the Communist dictatorship" and shows a logo of the group, a trident with Za Russia, Long live Russia, under it.

Khrushchev wrote me back. He says this couldn't be an authentic Soviet govt. publication - despite the Gospolit label, and suspects it is a CIA fake. He gave two scans of the "authentic" publication to upload.

Well, there you have it, a nice little internet archive Cold War mystery -- who pirated the secret speech?
PEOPLE ALSO FOUND
Folkscanomy Politics: Political Systems, Government and Democratic Organization
by Christlich Demokratische Union Deutschlands; Christlich-Soziale Union in Bayern
88
0
0
Folkscanomy Politics: Political Systems, Government and Democratic Organization
by Christlich Demokratische Union Deutschlands
111
0
0
Folkscanomy Politics: Political Systems, Government and Democratic Organization
by Labor Committee of the National Left Wing
20
0
0
Folkscanomy Politics: Political Systems, Government and Democratic Organization
by Communist International. Executive Committee.; Partido Comunista Mexicano. Ruthenburg, C.E.
227
0
0